8 Marca

Z okazji Dnia Kobiet

Dla dziewcząt, które znamy

moc życzeń dzisiaj mamy,

dużo zdrowia, szczęścia i miłości

oraz kwiatów i radości,

niechaj się to niesie na cały kraj,

dziś dla pań wszystkiego naj… naj… naj.

Chłopcy z Baczyńskiego

 

Z a p r a s z a m y
Szanowne Koleżanki
na akademię

„On i Ona – dwa różne światy, czy się rozumieją?”

z okazji Dnia Kobiet 8 marca
 o godzinie 11:30 (5 h lekcyjna)
na Forum Szkoły.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.