Wyniki rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018

wpis w: Aktualności | 0

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018. Z dokumentu zamieszczonego na stronie Ministerstwa wynika, że w bieżącym roku akademickim naukę na polskich uczelniach rozpoczęło niemal 430 tys. studentów. Największą popularnością wciąż cieszą się kierunki informatyczne oraz te związane z zarządzaniem i psychologią.

Spośród osób przyjętych na studia (pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolite studia magisterskie) ponad sto tysięcy zdecydowało się na naukę w niepublicznych szkołach wyższych. Jakie kierunki i uczelnie były wybierane najczęściej?

Najwięcej studentów na I roku studiuje:

1. Informatykę                                               42434

2. Zarządzanie                                                 24069

3. Psychologię                                                20222

4. Ekonomię                                                   17938

5. Prawo                                                          17896

6. Automatykę i robotykę                           15825

7. Finanse i rachunkowość                          15535

8. Filologię angielską                                    14132

9. Budownictwo                                             13195

10. Pedagogikę                                              12723

11. Kierunek lekarski                                    12431

12. Mechanika i budowa maszyn               12090

13. Logistyka                                                  11684

14. Zarządzanie i inżynieria produkcji        11505

 

Najbardziej oblegane kierunki studiów (liczba zgłoszeń na 1 miejsce)

1. Inżynieria i analiza danych                     54,6 os.

2. Zarządzanie inżynierskie                         19,4 os.

3. chemia i toksykologia sądowa              18,9 os.

4. kierunek lekarski                                      16,7 os.

5. Filologia norweska                                   14,5 os.

6. Japonistyka                                                12,0 os.

7. Inżynieria danych                                     12,0 os.

8. Inżynieria pojazdów elektrycznych

 i hybrydowych                                              10,5 os.

9. Bioinformatyka                                          10,3 os.

10. Korozja                                                     10,2 os.

12. Biogospodarka                                         9,4 os.

13. Skandynawistyka                                    9,3 os.

14. Sinologia (j. chiński)                               9,3 os.

15. Filologia szwedzka                                 9,2 os.

16. Komunikacja wizerunkowa                  9,1 os.

17. Kryminologia                                           9,1 os.

18. Filologia hiszpańska                               9,0 os.

19. Inżynieria mechaniczno – medyczna   8,9 os.

20. Orientalistyka                                           8,7 os.

 

Najpopularniejszą uczelnią publiczną była Politechnika Warszawska. W jej murach chciało się uczyć ponad 47 tys. Spośród uniwersytetów najwięcej zgłoszeń złożonych zostało do biur rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego (43,5 tys. osób) oraz Jagiellońskiego (33,6 tys. osób).

Wśród uczelni niepublicznych oferujących studia stacjonarne najczęściej wybieraną szkołą wyższą był SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie (chciało tam studiować ponad 3 tys. kandydatów). Natomiast osoby chcące studiować w trybie niestacjonarnym aplikowały najczęściej do Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (zrobiło tak ponad 4,7 tys. osób).

Pełna informacja o wynikach rekrutacji znajduje się w załączniku poniżej lub u szkolnego doradcy zawodowego.

 

Wyniki rekrutacji na studia wyższe na rok 2017-2018