Ślubowanie Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz klas mundurowych

wpis w: Aktualności | 0

9 listopada  odbyło się uroczyste Ślubowanie klas mundurowych oraz po raz pierwszy – ślubowanie Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Na tę wyjątkową uroczystość zaproszone zostały: władze miasta Włocławek, Komendant Miejski Policji, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji, Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku oraz rodzice. O godz. 9:30 odbyło się Ślubowanie Oddziału Przygotowania Wojskowego i klas mundurowych o profilu wojskowym, a o godz. 12:30 – Ślubowanie klas mundurowych o profilu policyjnym.

W tym szczególnym dniu uczniowie IV LO ślubowali: zdobywać wiedzę i umiejętnie ją wykorzystywać, swoim codziennym zachowaniem i pilnością w nauce oraz pracy dać przykład innym kolegom i koleżankom, a także dbać o honor młodego pokolenia i kształtować w sobie cechy prawdziwego patriotyzmu.

W programie uroczystości było:

  • Wciągnięcie flagi państwowej na maszt szkoły

  • Uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego

  • Ślubowanie uczniów OPW oraz klas mundurowych na sztandar szkoły

  • Wręczenie aktów ślubowania

oraz pokaz musztry, samoobrony i technik interwencyjnych uczniów IV LO.

Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy