Zmiana planu od 10 września 2018

Drodzy Uczniowie i nauczyciele,

w dniach od 04 września 2018 r. do 07 września 2018 r. obowiązuje plan ze strony internetowej: plan.baczynski.org natomiast od 10 września 2018 r. obowiązuje plan ze strony internetowej: nowy.plan.baczynski.org

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.