TERMINY REKRUTACJI

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej:

 

  • IV LICEUM
   OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
  • UWAGA! Krótszy termin składania wniosku do Oddziału Przygotowania Wojskowego

od 16 maja 2022 r.

do 21 czerwca 2022 r.  do godz. 15:00

 

od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. (wtorek), do godz. 15.00 (dla OPW)

 
2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dla kandydatów OPW)

 

 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

07 czerwca 2022 r., godz. 16:00;

II termin – 14 czerwca 2022 r., godz. 16:00

 • I termin do 15 czerwca 2022 r.
 • II termin do 20 czerwca 2022 r.
 
3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia  ośmioletniej szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach  egzaminu ósmoklasisty
od 24 czerwca 2022 r. 

 

do 12 lipca 2022 r. (wtorek) do godz. 15:00

 
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej. do 12 lipca 2022 r.  
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 lipca 2022 r. godz. 12:00  
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

 

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
  • oryginału zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty
  • 3 x zdjęcie – format legitymacyjny
  • karta zdrowia

do 22 lipca 2022 r.
do godz. 15:00

 
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25 lipca 2022 r. godz. 12:00  
8 Poinformowanie drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 


Rekrutacja będzie odbywała się poprzez stronę:

https://wloclawek.edu.com.pl/kandydat