strz2

Koło strzeleckie działa  w szkole od 1995 roku. Prowadzili je : Józef Krysztoforski, Stefania Latecka, Krzysztof Łodygowski , a od 2007 roku Marta Łodygowska. W  budynku  szkoły znajduje się strzelnica typu zamkniętego , jako jedyny taki obiekt w szkole we Włocławku spowodował zorganizowanie zajęć dodatkowych  dla chłopców i dziewcząt jakim są zajęcia z strzelectwa sportowego.    Zajęcia  odbywają się w wymiarze 2 godzin tygodniowo i przygotowują młodzież do zawodów strzeleckich z broni palnej sportowej. Na zajęciach panuje miła i przyjazna atmosfera a młodzież w ciszy i spokoju może ćwiczyć swoje umiejętności w strzelectwie sportowym.

 

Cele zajęć :

– Rozwijanie zainteresowań uczniów ich umiejętności i zdolności w strzelectwie sportowym

– Wszechstronny rozwój osobowości , talentu i uczciwości młodych ludzi

– Wyrabianie nawyków systematycznej pracy cierpliwości , opanowania i skupienia podczas strzelania

– opanowanie podstawowej techniki strzelania

– poprawa kondycji fizycznej ,wytrzymałości , oddechu i koncentracji

-przygotowywanie do zawodów  strzeleckich i osiąganie sukcesów

Opiekun koła :

Pani mgr Marta Łodygowska nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa , kierownik strzelnicy oraz instruktor strzelectwa sportowego

Do kogo adresowane jest koło :

Do wszystkich uczniów liceum którzy mają zdolności strzeleckie oraz umiejętności zdobyte na zajęciach przydadzą im się w pracy zawodowej.

Co dają uczniom  zajęcia z koła strzeleckiego :

Na zajęciach młodzież uczy się bezpieczeństwa przy obsłudze broni palnej, zdobywa umiejętności prawidłowego trzymania broni ,poznaje postawy strzeleckie , zasady oceniania , regulaminy zawodów strzeleckich. Najlepsi uczniowie reprezentują szkołę i stanowią ich reprezentację w licznych zawodach strzeleckich.

Sukcesy uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im . K. K. Baczyńskiego we Włocławku :

2011/ 2012

Zawody o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku

Kategoria chłopców II miejsce

Kategoria dziewcząt III miejsce

2012/2013

Zawody o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Kategoria chłopców II miejsce

Kategoria dziewcząt III miejsce

Szkolna liga strzelecka rejonu Włocławskiego z karabinka pneumatycznego  i kbks w kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych II miejsce

2013/2014

Zawody  wojewódzkie Sportowo – Obronne „ Sprawni jak Żołnierze „

Kategoria chłopców IV miejsce

Kategoria dziewcząt IV miejsce

Najlepszy  strzelec zawodów : Mateusz Szymański

Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego Żołnierzy Wojska Polskiego

Kategoria chłopców II miejsce

Kategoria dziewcząt II miejsce

Zawody strzeleckie o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku

Kategoria chłopcy II miejsce

Kategoria dziewczęta II miejsce

2014/ 2015

Zawody sportowo obronne „ Sprawni jak Żołnierze „

Kategoria dziewcząt IV miejsce

Kategoria chłopców VIII miejsce

2015/ 2016

Mistrzostwa Miasta Włocławek Szkół Ponadgimnazjalnych w strzelectwie sportowym

Kategoria chłopców IV miejsce

Kategoria dziewcząt II miejsce


Regulamin strzelnicy

Kliknij aby zobaczyć tekst dokumentu