Pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkół Nr 4

IV Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku

ZOBACZ>>> Godzina dostępności nauczycieli

 

Dyrekcja szkoły:


 

L.p. Imię i nazwisko, stanowisko Nauczany przedmiot e-mail
1.

mgr Kazimierz Mendala

Dyrektor Szkoły

wychowanie fizyczne  
2.

mgr inż. Anna Hazy

Wicedyrektor Szkoły

fizyka  
 

Nauczyciele:

L.p. Imię i nazwisko Nauczany przedmiot e-mail
1 mgr Jolanta Andrzejewska historia, HiT jandrzejewska@baczynski.org.pl
2 mgr Bartkowiak Monika język polski mbartkowiak6@baczynski.org.pl
3 mgr Bińkowski Łukasz język angielski lbinkowski@baczynski.org.pl
4 mgr Bogdanowicz Anna religia katolicka abogdanowicz@baczynski.org.pl
5 dr Brudzińska Izabela chemia ibrudzinska3@baczynski.org.pl
6 ks. dr Jacek Buta religia katolicka jbuta@baczynski.org.pl
7 mgr Cheda Iwona nauczyciel wspomagający icheda@baczynski.org.pl
8 mgr Patryk Ciechanowski PANS – Tworzenie treści do internetu pciechanowski1@baczynski.org.pl
9 mgr Czerwińska Ewa język niemiecki eczerwinska3@baczynski.org.pl
10 mgr Deskiewicz Wojciech nauczyciel wspomagający wdeskiewicz2@baczynski.org.pl
11 mgr Iwona Dominiak PANS – Warsztaty foto i video idominiak3@baczynski.org.pl
12 mjr rez. Dykowski Stanisław instruktor strzelectwa sdykowski@baczynski.org.pl
13 mgr Dymkowska Monika przedsiębiorczość, wos mdymkowska1@baczynski.org.pl
14 mgr inż. Dymkowski Łukasz informatyka ldymkowski@baczynski.org.pl
15 mgr Frąckiewicz Małgorzata pedagog szkolny mfrackiewicz2@baczynski.org.pl
16 mgr Gamalczyk-Chmielewska Grażyna bibliotekarz ggamalczyk-chmielewska@baczynski.org.pl
17 mgr Góral Grażyna język angielski ggoral@baczynski.org.pl
18 lic. Hanichet Beata język hiszpański bhanichet@baczynski.org.pl
19 mgr Jankowski Maciej informatyka mjankowski21@baczynski.org.pl
20 mgr Januszewska Monika nauczyciel wspomagający mjanuszewska5@baczynski.org.pl
21 mgr Jerzmanowska Iwona język angielski ijerzmanowska@baczynski.org.pl
22 mgr Jerzmanowski Marcin historia mjerzmanowski2@baczynski.org.pl
23 mgr Kalińska Karolina matematyka kkalinska@baczynski.org.pl
24 mgr Klimowska Anna biologia aklimowska2@baczynski.org.pl
25 mgr Kłosińska Jowita geografia jklosinska1@baczynski.org.pl
26 mgr Konefał Krzysztof wychowanie fizyczne kkonefal@baczynski.org.pl
27 mgr Kordyl Marzena język angielski mkordyl@baczynski.org.pl
28 dr Maciej Krzemiński PANS – Zarządzanie wizerunkiem i autoprezentacją mkrzeminski4@baczynski.org.pl
29 mgr Krzemiński Patryk historia, HiT pkrzeminski1@baczynski.org.pl
30 mgr Kudlikowska Katarzyna matematyka  bkubiak3@baczynski.org.pl
31 mgr Kubiak Barbara język angielski kkudlikowska1@baczynski.org.pl
32 mgr Lewandowska Anna pedagog specjalny alewandowska16@baczynski.org.pl
33 mgr Lewandowska Natalia język polski nlewandowska37@baczynski.org.pl
34 mgr Lisiecki Maciej wiedza o policji mlisiecki4@baczynski.org.pl
35 mgr inż. Łodygowska Beata język angielski blodygowska@baczynski.org.pl
36 mgr Łodygowska  Marta edukacja dla bezpieczeństwa mlodygowska@baczynski.org.pl
37 mgr Łuczkowiak Emilia psycholog szkolny  
38 mgr Machura Andrzej język polski amachura@baczynski.org.pl
39 mgr Małachowska Magdalena język rosyjski, wychowanie fizyczne mmalachowska1@baczynski.org.pl
40 mgr Mądrzycka Magdalena język niemiecki, język angielski mmadrzycka@baczynski.org.pl
41 mgr Aleksandra Ogrodowska-Bucikiewicz nauczyciel wspomagający aogrodowska-bucikiewicz2@baczynski.org.pl
42 mgr Ostrowska Anna doradca zawodowy aostrowska1@baczynski.org.pl
43 mgr Pasek Aneta matematyka apasek1@baczynski.org.pl
44 mgr Pasek Rafał historia, HiT rpasek@baczynski.org.pl
45 mgr Pawłowska Elżbieta język polski epawlowska1@baczynski.org.pl
46 mgr Piętowska Bożena wos bpietowska2@baczynski.org.pl
47 dr Agnieszka Powierska-Domalewska PANS – Warsztaty foto i video apowierska@baczynski.org.pl
48 mgr Radgowska-Haor Renata matematyka rradgowska-haor1@baczynski.org.pl
49 mgr Sandecka Wioleta język angielski wsandecka@baczynski.org.pl
50 mgr Sławińska Iwona geografia islawinska@baczynski.org.pl
51 mgr Śmigielski Piotr wychowanie fizyczne psmigielski@baczynski.org.pl
52 mgr Tomaszewska Małgorzata język francuski mtomaszewska3@baczynski.org.pl
53 mgr Tumińska Małgorzata język polski mtuminska1@baczynski.org.pl
54 mgr Tyczkowska Magdalena biologia mtyczkowska@baczynski.org.pl
55 mgr Ulanowska Katarzyna język angielski kulanowska@baczynski.org.pl
56 mgr Urbański Krzysztof inst. sztuk walki kurbanski@baczynski.org.pl
57 mgr Wawrzonkoski Zbigniew fizyka/matematyka zwawrzonkoski@baczynski.org.pl
58 mgr Wojewoda Jolanta bibliotekarz jwojewoda@baczynski.org.pl
59 mgr Wolska Aleksandra język polski awolska1@baczynski.org.pl
60 mgr Wrona Małgorzata język angielski mwrona2@baczynski.org.pl
61 mgr Zasada Jacek muzyka jzasada4@baczynski.org.pl
62 mgr Zielińska Iwona wychowanie fizyczne izielinska@baczynski.org.pl
63 mgr Zieliński Tomasz wychowanie fizyczne tzielinski@baczynski.org.pl