Pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkół Nr 4

IV Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku

Dyrekcja szkoły:

L.p. Imię i nazwisko, stanowisko Nauczany przedmiot
1.

mgr Kazimierz Mendala

Dyrektor Szkoły

wychowanie fizyczne
2.

mgr inż. Anna Hazy

Wicedyrektor Szkoły

fizyka

Nauczyciele:

L.p. Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
1. mgr Andrzejewska Jolanta historia
2. mgr Bogdanowicz Anna religia katolicka
3. mgr Chałaczkiewicz Maria pedagog szkolny
4. mgr Dymkowska Monika podstawy przedsiębiorczości
5. mgr inż. Dymkowski Łukasz informatyka
6. mgr Frąckiewicz Małgorzata pedagog szkolny
7. mgr Gamalczyk-Chmielewska Grażyna bibliotekarz
8. mgr Góral Grażyna język angielski
9. mgr Gzik Ewa chemii
10. lic. Hanichet Beata język hiszpański
11. mgr Jankowska Elżbieta wychowanie fizyczne
12. mgr Jerzmanowska Iwona język angielski
13. mgr Józwiak Dorota język polski
14. mgr Kacprzak Robert edukacja dla bezpieczeństwa
15. mgr Kalińska Karolina matematyka
16. mgr Klimaszewska Maria historia WOS
17. mgr Kłosińska Jowita geografia
18. mgr Konefał Krzysztof wychowanie fizyczne
19. mgr Kordyl Marzena język angielski
20. ks. mgr Wielgocki Mariusz religia katolicka
21. mgr Kubiak Barbara język angielski
22. mgr Lewandowska Anna nauczyciel wspomagający
23. mgr Lisiecki Maciej wiedza o policji
24. mgr Łodygowska Beata język angielski
25. mgr Łodygowski Krzysztof edb i koło strzeleckie
26. mgr Małachowska Magdalena język rosyjski
27. mgr Mądrzycka Magdalena język niemiecki
28. mgr Oleksiak Marta doradca zawodowy
29. mgr Ostrowska Anna doradca zawodowy
30. mgr Pasek Rafał historia
31. mgr Pawłowska Elżbieta język polski
32. mgr Pietruch  Grażyna biologia
33. mgr Rutkowska Anna matematyka
34. mgr Rybka Kamila język polski
35. mgr Sandecka Wioleta język angielski
36. mgr Skorupska Joanna język niemiecki
37. mgr Sławińska Iwona geografia
38. mgr Stefaniak  Karolina matematyka
39. mgr Śmigielski Piotr wychowanie fizyczne
40. mgr Tomaszewska Małgorzata język francuski
41. mgr Tumińska Małgorzata język polski
42. mgr Tyczkowska Magdalena biologia
43. mgr Ulanowska Katarzyna język angielski
44. mgr Urbański Krzysztof inst. samoobrony
45. mgr Wawrzonkoski Zbigniew fizyka/matematyka
46. mgr Wiśniewska Agata chemia
47. mgr Wojewoda Jolanta bibliotekarz
48. mgr Wolska Aleksandra język polski
49. mgr Wrona Małgorzata język angielski
50. mgr Zasada Jacek muzyka
51. mgr Zielińska Iwona wychowanie fizyczne
52. mgr Zieliński Tomasz wychowanie fizyczne
53. mgr Złotowska Iwona nauczyciel wspomagający