• 1999 rok – pracę rozpoczął pierwszy zespół redakcyjny gazetki.
  • W latach 2003-2005- współpracowaliśmy z „Nowościami Włocławskimi”. Na łamach tej lokalnej gazety ukazywały się artykuły i
    wywiady przygotowane przez młodych dziennikarzy z IV LO.
  • W prasie włocławskiej wielokrotnie pisano o naszej gazetce m. in. na łamach „Życia Włocławka”, „Nowości Włocławskich” i „Pulsu Regionu”.
  • W lutym 2006 roku „Szkolny Express” został zarejestrowany jako miesięcznik.
  • W maju 2006 roku Biblioteka Narodowa nadała gazetce numer ISSN, czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych.
  • Od 2008 roku redakcja „Szkolnego Expressu” systematycznie organizuje konkursy dziennikarskie.
  • W roku szkolnym 2010/2011 zespół redakcji nawiązał współpracę z Młodym Włocławkiem.
  • Od początku istnienia „Szkolnego Expressu” opiekunką redakcji jest pani Dorota Józwiak – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół nr 4.