Był taki dzień.miesiąc.rok kiedy odbył się Zjazd Absolwentów tych, którzy tu chodzili…

{Wpisz datę i zastosuj kropki}