Po hasło wspinaj się ku informatyce – wędruj schodami.

Stąpaj po dach od chrztu do Sejmu Wielkiego, od 3 maja do Solidarności.

Na końcu drogi znajdziesz pod Wolnością hasło ukryte pod prawami człowieka.

{HASAŁO WPISZ WIELKIMI LITERAMI}