Regulamin XXV Wojewódzkiego Konkursu Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego -rok szkolny 2019/2020

I. ORGANIZATORZY: Dyrekcja, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego  we Włocławku II. CELE KONKURSU: -Popularyzacja utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, upowszechnianie dorobku pisarskiego poety. -Wskazywanie mniej znanych utworów poetyckich i epickich o wysokich walorach artystycznych. -Zacieśnianie współpracy … Continued

Przygoda z teatrem uczniów kl. If.

wpis w: Aktualności, Teatr | 0

Sztuka odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Wpływa na rozwój osobowości uczniów, szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej, wyzwala ich aktywność, uwrażliwia na potrzeby otaczającego świata. Do jej odbioru przygotowują warsztaty teatralne. W takich zajęciach będzie   uczestniczyła młodzież  kl. If. … Continued

Skip to content