Zakończenie roku szkolnego

wpis w: Aktualności | 0

O godz. 9:00 na forum szkoły rozpoczęło się zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Pan Dyrektor Kazimierz Mendala w obecności grona pedagogicznego pogratulował młodzieży osiągniętych wyników. Wręczył również 26. uczniom świadectwa z wyróżnieniem. Czworo uczniów otrzymało dodatkowe wyróżnienie za 100% frekwencję.

Na zakończenie tej uroczystości pan Dyrektor odczytał życzenia i podziękowania dla pani Grażyny Góral – nauczycielki języka angielskiego, która już niebawem wybiera się na emeryturę. Za swój wkład w edukację naszej młodzieży pani Góral otrzymała także Medal Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Fot. Oliwia Nowak

Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy