POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2023

wpis w: Aktualności | 0

28 kwietnia pożegnaliśmy 108 absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego, którzy ukończyli czteroletnie liceum po szkole podstawowej.

W tym uroczystym dla wszystkich dniu, Dyrektor szkoły p. Kazimierz Mendala wręczył świadectwa z wyróżnieniem, nagrody oraz listy gratulacyjne.

Nagrodę Specjalną Dyrektora Szkoły oraz Medal Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla najlepszego absolwenta IV LO otrzymała Becky Abbott z klasy turystyczno-językowej. Nagrodę uczniów i statuetkę MŁODY KOLUMB 2023 otrzymał Antoni Czyżewski z kl. mundurowej o profilu policyjnym. Grono pedagogiczne także nagrodziło wielu uczniów, którzy w trakcie czterech lat odznaczyli się ogromnym zaangażowaniem na rzecz konkursów i zawodów, działalności szkoły i jej promocji w środowisku lokalnym i nie tylko.

Był to dzień pełen podziękowań, podsumowań, wzruszeń i nowych wyzwań, które stoją przed naszymi absolwentami.

Dziękujemy p. Annie Klimowskiej, p. Jowicie Kłosińskiej oraz uczniom IV LO za przygotowanie tej pięknej uroczystości.

Fot. Oliwia Nowak

Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy