RZECZNIK PRAW UCZNIA

wpis w: Aktualności | 0

Cześć.

Jestem Zuzanna Majchrowicz z kl. 2e. Jako Rzecznik Praw Ucznia chcę pomagać uczniom w poznawaniu ich praw, dlatego jestem do Waszej dyspozycji w każdym problemie. Będę przestrzegać praw i obowiązków ucznia oraz ułatwiać rozwiązywanie konfliktów.

Kim jest RZECZNIK PRAW UCZNIA? To osoba, która:

  • Pomaga całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego uczniów i Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
  • Reprezentuje interesy uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.
  • Zwiększa świadomość prawną uczniów, rodziców, nauczycieli.
  • Świadczy pomoc uczniom i uczy ich, jak mogą korzystać z przysługujących im praw oraz jak szanować prawa innych.