Praca pielęgniarki kardiologicznej

wpis w: Aktualności | 0

Parlament Uczniowski zorganizował V poranek naukowy.

Spotkaliśmy się z p. Patrycją Jasińską, pielęgniarką pracującą na Oddziale Kardiologicznym  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku.

Mieliśmy okazję zobaczyć sprzęt, w jaki wyposażony jest oddział,  usłyszeć jakie są procedury postępowania z pacjentem  chorym na serce,  jak można mu pomóc w sytuacji zagrożenia życia, z jakich urządzeń może korzystać  obecnie lekarz wykonujący zabiegi na sercu.

Zobaczyliśmy kilka rodzajów stymulatorów serca  i mogliśmy usłyszeć  kiedy i jak są zakładane pacjentom.

Poznaliśmy historie osób chorych z którymi zetknęła się p. Jasińska. Większość to zdarzenia optymistyczne, o ludziach, którym zabieg poprawił komfort życia. Były też historie, których bohaterowie, nie stosując się do zaleceń, nie rezygnowali ze złych nawyków  pogarszając swój stan zdrowia.

Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy