Wyniki Szkolnej Ligii Języka Angielskiego dla klas I

wpis w: Aktualności | 0

3 marca br. został został wyłoniony zwycięzca Szkolnej Ligii Języka Angielskiego dla klas I zorganizowanej przez Zespół Nauczycieli Języka Angielskiego. W SLJA brało udział łącznie 18 uczniów z klas I. Konkurs składał się z trzech etapów i trwał od grudnia do marca. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności z zakresu słuchania ze zrozumieniem, znajomości środków językowych i rozumienia tekstów pisanych. Suma punktów zdobyta z poszczególnych etapów decydowała o zajętym miejscu w konkursie.

Oto wyniki:

I miejsce zajął Marcel Kręcicki z klasy I c;

II miejsce zajęła Ewa Sałasińska z klasy I a;

III miejsce zajął Jan Jażdżewski z klasy I a.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki ufundowane przez wydawnictwo Macmillan oraz Oxford. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom. Test przygotowała i przeprowadziła p. Barbara Kubiak.

Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy