Służba Więzienna

wpis w: Aktualności | 0

23 lutego uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz klas mundurowych, 3d i 3e spotkali się z funkcjonariuszem Zakładu Karnego we Włocławku. Podczas prelekcji młodzież poznała bliżej jak wygląda praca w Służbie Więziennej i rekrutacja do Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, której ukończenie pozwala na zatrudnienie w SW. Funkcjonariusz omówił także najważniejsze korzyści wynikające ze stabilnych warunków służby. Uczniowie zainteresowani pracą strażnika działu ochrony zadawali mnóstwo pytań, również o codzienną pracę innych funkcjonariuszy zatrudnionych na różnych stanowiskach.

Dowiedz się więcej: https://sw.gov.pl/strona/rekrutacja-rekrutacja-krok-po-kroku

Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy