Podsumowanie Kampanii „Bezpieczny Baczyński”

wpis w: Aktualności | 0

Od października 2022r. do 26 stycznia 2023r. w Zespole Szkół nr 4 realizowana była Kampania Szkolna „BEZPIECZNY BACZYŃSKI” skierowana do społeczności uczniowskiej zainicjowana przez pedagoga szkolnego Małgorzatę Frąckiewicz oraz instruktora sztuk walki, Krzysztofa Urbańskiego. W organizację przedsięwzięcia włączyły się również instytucje wspierające pracę szkoły i zaproszeni goście.

Przewidywane oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze ukierunkowane były na wyrabianie u uczniów określonych umiejętności i sprawności niezbędnych w przygotowaniu do bezpiecznej zabawy, nauki, pracy, życia.

Działania edukacyjne rozpoczęły się od prelekcji przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej we Włocławku st. inspektora Krzysztofa Urbańskiego, dr Piotra Pawła Siębidę, mł. strażnika Elżbietę Rybicką, którzy przedstawił zasady odpowiedzialności za popełnione wykroczenia i przestępstwa przez osoby nieletnie (alkohol, papierosy, cyberprzemoc, zakłócenia ładu i porządku publicznego, wulgaryzmy, zanieczyszczenia i zaśmiecenia). Konsekwencje braku realizacji obowiązku nauki, a także profilaktyka „Veto dla alkoholu i dopalaczy”.

Kolejne  spotkania odbyły się z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji we Włocławku: panią Edytą Olszewską i st. asp. Eweliną Reszczyńską. Funkcjonariusze przedstawili uczniom przepisy  dot. odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnienie czynów karalnych. Odpowiadali również na pytania zainteresowanych uczestników podnosząc ich świadomość bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zajęcia warsztatowe z uczniami na temat rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej odbyły się z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Elżbietą Sobczak – Nęcką.  Natomiast w trakcie kolejnych wielogodzinnych spotkań instruktor Krzysztof Urbański przeprowadził zajęcia praktyczne z samoobrony i prawidłowego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych, a ponadto uczniowie przećwiczyli ewakuację z budynku na wypadek alarmu w szkole. Kampania ,,Bezpieczny Baczyński’’ nie mogła się obyć bez zajęć z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które zostały przeprowadzone przez ratownika medycznego mgr Andrzeja Kmieciaka oraz instruktora nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej Krzysztofa Urbańskiego.

Nie należy zapominać o zasadzie, że chcąc zapewnić uczniom bezpieczeństwo, trzeba zadbać o profilaktykę – zapobieganie zagrożeniom, przemocy i agresji oraz rozwijanie u młodzieży postaw ,,probezpiecznych’’.

Nasza szkoła realizuje obowiązek w zakresie nauczania bezpiecznych zachowań oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, które wynikają z odpowiednich zapisów w podstawy programowej Prawa Oświatowego.

Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy