Kampania „Bezpieczny Baczyński”

wpis w: Aktualności | 0

W miesiącu październiku rozpoczęliśmy realizację  Kampanii Szkolnej „Bezpieczny Baczyński” skierowaną do społeczności uczniowskiej zainicjowanej przez pedagoga szkolnego Małgorzatę Frąckiewicz oraz instruktora samoobrony Krzysztofa Urbańskiego. W organizację przedsięwzięcia włączą się również instytucje wspierające pracę szkoły i zaproszeni goście.

Działania edukacyjne zaczęliśmy od przeprowadzenie przez pana Krzysztofa Urbańskiego w klasach 1d, 1e, 2d, 2e, 3d i 3e „Zasady odpowiedzialności za popełnione wykroczenia i przestępstwa przez osoby nieletnie (alkohol, papierosy, cyberprzemoc, zakłócenia ładu i porządku publicznego, wulgaryzmy, zanieczyszczenia i zaśmiecenia). Konsekwencje braku realizacji obowiązku nauki.” (20 i 21 października b.r.)

Funkcjonariusze Straży Miejskiej we Włocławku przeprowadzili w pozostałych klasach prelekcję profilaktyczną „Veto dla alkoholu i dopalaczy” (27 października b.r.).

W ramach kampanii zaplanowano również zajęcia teoretyczna młodzieży z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Odbędą się również zajęcia praktyczne dotyczące:

– samoobrony,

– pierwszej pomocy przedmedycznej,

– hipotermii,

– ataku terrorystycznego.

O wszelkich działaniach informować będziemy na bieżąco.

Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy