5.XI.2022 – KUJAWSKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ

wpis w: Aktualności | 0

ZAPRASZAMY młodzież do udziału w KUJAWSKIM KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ, organizowanym przez Zespół Szkół Nr 4 we Włocławku.

Celem konkursu jest przede wszystkim wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej. Dlatego zapraszamy do udziału w nim uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta i Gminy Włocławek. 

Regulamin konkursu dostępny tutaj:

Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy KKPPiW 2022 

Przebieg konkursu:

  • Uczestnicy przygotowują i zgłaszają jeden utwór patriotyczny/wojskowy (długość utworu do 10 minut), w postaci nagranego filmu swojego występu, na pocztę elektroniczną szkoły poczta@baczynski.org lub dostarczają do szkoły na nośniku np. USB.

  • Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników, w tym zespoły wokalno-instrumentalne, za pomocą Formularza zgłoszeniowego + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

  • Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 października 2022 r. drogą mailową lub osobiście w siedzibie szkoły.

  • Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń – 27-28 października 2022 r. oraz zaproszenie na Galę Finałową.

  • Gala finałowa, wyłonienie finalistów oraz wręczenie nagród – 5 listopada 2022 r. godz. 11:00, Zespół Szkół Nr 4 we Włocławku.

  • Więcej informacji udzielają: Anna Ostrowska, Jacek Zasada i Marcin Jerzmanowski.

ZAPRASZAMY!

Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy