Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

wpis w: Aktualności | 0

W gmachu Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku w dniu 24-06-2022 odbyło się zakończenie roku szkolnego 2021/2022, na które oprócz Uczniów, Grona Pedagogicznego i Pracowników Administracji oraz Obsługi przybyli szczególni goście. W tym dniu gościliśmy Pana Wiceprezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który dodatkowo reprezentował Pana Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek – Piotra Kowala – naszego Absolwenta. Byli również obecni przedstawiciele służb mundurowych, z którymi współpracuje nasza szkoła: Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku – ppłk Grzegorz Tucholski i Pan podinspektor – Piotr Bartczak z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, którym serdecznie dziękujemy za przybycie.

Dzisiejsza uroczystość zakończenia roku szkolnego była również okazją do złożenia podziękowań na ręce trzech drogich nam Pedagogów, „żywych legend Baczyńskiego”, które z końcem roku szkolnego 2021/2022 przechodzą na emeryturę:

Pani Pedagog Marii Chałaczkiewicz

Pani Profesor Marii Klimaszewskiej – nauczyciela historii i wos

Pani Profesor Anny Rutkowskiej – nauczyciela matematyki.

Wszystkie trzy Panie jednomyślną uchwałą Rady Pelagicznej z dnia 15 czerwca 2022 r. zostały odznaczone najwyższym szkolnym wyróżnieniem – Medalem im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. I tak, jak to podkreślił w swoim przemówieniu na zakończenie roku szkolnego Pan Dyrektor Kazimierz Mendala „przechodzą na emeryturę trzy Panie bardzo oddane swojej pracy, życzliwe, profesjonalne, otwarte na uczniów i ich problemy”.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.