List od Przewodniczącego Rady Miasta do społeczności „Baczyńskiego”

wpis w: Aktualności | 0

Na zakończenie roku szkolnego 2021/2022 do społeczności „Baczyńskiego” został skierowany szczególny list od Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek – Pana Piotra Kowala – (naszego Absolwenta). Ponadto, Pan Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kowal, ufundował specjalną nagrodę dla najlepszego ucznia kończącego się roku szkolnego. Nagrodę otrzymała Paulina Piasecka z klasy 3d – zdobywczyni II miejsca w finale V OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PEDAGOGICZNEJ: EDUKACJA – WYCHOWANIE – POMOC.

Jak się dowiedzieliśmy, Pan Przewodniczący chciał być z nami w tym dniu osobiście i jako Absolwent z sentymentem powrócić na Forum w murach IV LO, jednakże z uwagi na niespodziewane ważne sprawy osobiste list został przekazany osobiście przez Pana Wiceprezydenta Krzyształa Kukuckiego, za co serdecznie dziękujemy.

PRZECZYTAJ TREŚĆ LISTU

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.