Decyzja MON o utworzeniu Oddziału Przygotowania Wojskowego

wpis w: Aktualności | 0

Decyzją Ministra Obrony Narodowej od nowego roku szkolnego w IV LO utworzony zostanie Oddział Przygotowania Wojskowego. Tym samym „Baczyński” stanie się jedyną publiczną szkołą w regionie, w której uczniowie poza podstawową nauką uzyskiwać będą także specjalistyczną wiedzą wojskową oraz kwalifikacje!

Oficjalna decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia w Zespole Szkół nr 4 Oddziału Przygotowania Wojskowego, przekazana została na ręce Dyrektora Szkoły Pana Kazimierza Mendali przez Panią Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka 28 kwietnia br. Wszyscy uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą mogli  oficjalnie aplikować do nowo utworzonych klas mundurowych pod patronatem MON już 16 maja.

Warto podkreślić, że nasza szkoła stała się jedyną publiczną szkołą w naszym regionie, w której realizowane będzie szkolenie uczniów w ramach resortowego programu Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Posiadamy własną strzelnicę sportową, a także nowoczesny symulator strzelecki, który umożliwia prowadzenie praktycznych zajęć dla uczniów w oparciu o własną infrastrukturę i obiekt.

Zajęcia praktyczne dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego prowadzić będzie kadra szkoły oraz 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy. Dodatkowo część zajęć praktycznych realizować będą certyfikowani przez Ministerstwo Obrony Narodowej instruktorzy z Jednostki Strzeleckiej 4051 Włocławek, która jest jedną z czterech w Polsce organizacji proobronnych posiadających upoważnienie do realizacji tego programu nauczania. Kadrę JS 4051 Włocławek stanowią bowiem byli lub obecni żołnierze zawodowi Wojska Polskiego w tym Jednostek Specjalnych. Stowarzyszenie to już od kilku lat aktywnie współpracuje z „Baczyńskim”, a także posiada swoją własną broń palną do celów szkoleniowych w postaci karabinków typu kbk AK, MSBS GROT, AR-15, broni wyborowej, gładkolufowej czy też pistoletów wykorzystywanych przez funkcjonariuszy Polskich służb mundurowych.