Maturzyści poznają ofertę edukacyjną szkół wyższych

wpis w: Aktualności | 0

Marzec to  jeden z ostatnich miesięcy pobytu tegorocznych maturzystów w szkole. To również intensywny okres promocji uczelni wyższych oraz szkół policealnych, które pragną przedstawić uczniom swoją ofertę edukacyjną. Takie spotkania odbywają są na bieżąco również u nas.

W tym tygodniu gościliśmy przedstawicieli Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z Warszawy oraz Dyrektora Elitarnego Studium Służb Ochrony DELTA z Włocławka. Reprezentacja SWWS omówiła szczegółowo kierunki studiów, zwracając uwagę na penitencjarystykę, której ukończenie skutkuje otrzymaniem stopnia oficerskiego i gwarancją zatrudnienia w strukturach służby więziennej. Dyrektor ESSO DELTA wyjaśnił młodzieży szczegółowe kryteria naboru, program kształcenia oraz kwalifikacje i uprawnienia, jakie można uzyskać w toku nauki. Maturzyści wysłuchali z uwagą naszych gości, a więcej szczegółów mogli poznać, dzięki zadanym pytaniom.

W przyszłym tygodniu nasi maturzyści spotkają się również w ramach Wirtualnych Drzwi Otwartych z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku.

Wspieramy takie przedsięwzięcia, bo przyczyniają się do podjęcia przez młodzież świadomych decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia, uczelni lub szkoły!