Regulamin XXV Wojewódzkiego Konkursu Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego -rok szkolny 2021/2022

wpis w: Aktualności | 0

 

Regulamin XXV Wojewódzkiego Konkursu Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego -rok szkolny 2021/2022.

 

I. ORGANIZATORZY:

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku

II. ADRESACI KONKURSU

-KONKURS JEST ADRESOWANY DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH [PO SZKOLE GIMNAZJALNEJ I PO SZKOLE PODSTAWOWEJ.

III. CELE KONKURSU:

-Popularyzacja utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, upowszechnianie dorobku pisarskiego poety.

-Wskazywanie mniej znanych utworów poetyckich i epickich o wysokich walorach artystycznych.

-Zacieśnianie współpracy między szkołami.

-Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i poezji śpiewanej.

-Promowanie i popularyzowanie własnej muzyki wykonawców do utworów poety.

-Rozwijanie zainteresowań uczniów poezją K. K. Baczyńskiego.

-Prezentacja umiejętności interpretacji poezji przez młodzież.

-Kultywowanie wieloletniej tradycji- konkurs odbywa się po raz 25.

-Propagowanie wartości wychowawczych i patriotycznych.

IV. PRZEBIEG KONKURSU:

A] ETAP SZKOLNY.

Konkurs na tym etapie przeprowadzają nauczyciele języka polskiego danej placówki . Laureaci szkolnego etapu mają prawo reprezentować szkołę:

-W pionie szkół podstawowych – 2 laureatów w kategorii recytacji i 2 w kategorii poezji śpiewanej

-W pionie szkół średnich – 2 laureatów w kategorii recytacji i 2 w kategorii poezji śpiewanej.

-Wykonawcy poezji śpiewanej tworzą muzykę do utworów poety.

-Zgłoszenia po eliminacjach szkolnych prosimy wysyłać na adres:

Zespół Szkół Nr 4 im. K. K. Baczyńskiego
ul. Kaliska 108
87-800 Włocławek

DO DNIA 8 KWIETNIA 2022 r.

B] ETAP WOJEWÓDZKI

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Kaliska 108

87-800 Włocławek

MIEJSCE:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO

UL. KALISKA 108

87-800 WŁOCŁAWEK

TERMIN KONKURSU.

23 KWIETNIA 2022 r. GODZ.9:00.

V. KRYTERIA OCENY WYKONAWCÓW.

Komisja Konkursowa ocenia uczestników według następujących kryteriów:

-Dobór utworów

-Interpretacja tekstów

-Kultura słowa

-Ogólny wyraz artystyczny

-Dobór muzyki do utworu

-Interpretacja poezji śpiewanej

Na każdym z etapów uczestnik prezentuje 2 utwory-(może być wiersz i fragment prozy lub 2 utwory poetyckie]).

Wystąpienie danego uczestnika nie powinno przekroczyć 7 minut.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW POEZJI K. K. BACZYŃSKIEGO

DO UDZIAŁU W KONKURSIE.