Grupa uczniów uczestniczyła w egzaminie dla Ratowników Kwalifikowanej  Pierwszej  Pomocy

W miniony weekend grupa uczniów z klas o profilu mundurowym Zespołu Szkół Nr 4 im. Krzysztofa Kamila ,,Baczyńskiego’’ na zaproszenie Ośrodka Edukacji Medycznej

W dniu 26 lutego 2022 roku grupa uczniów z klas o profilu mundurowym Zespołu Szkół  Nr 4 im. Krzysztofa Kamila ,,Baczyńskiego” miała możliwość zapoznania się z wytycznymi, procedurami oraz zaleceniami w Ratownictwie Cywilnym i Taktycznym: ITLS 8 Edycja 017, PHTLS 9 edycja 2019, TCCC 2020, Akademia Hipotermii Kraków 2015, ERC 2021, ERC COVID-19 2019. Ponadto nasi uczniowie w czasie przeprowadzonego egzaminu praktycznego dla Ratowników KPP mieli możliwość wcielenia się w osoby poszkodowane, które były ewakuowane z miejsca zagrożonego pod ostrzałem. Dla przyszłych funkcjonariuszy służb mundurowych możliwość udziału w takich szkoleniach pozwala zdobyć umiejętności i doświadczenie w udzielaniu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, a dodatkowo umiejętność współpracy z dowódcą grupy ewakuacji medycznej. Ważną cechą do pracy w formacjach mundurowych jest umiejętność radzenia sobie ze stresem z czym uczniowie ,,Baczyńskiego” z klas o profilu mundurowym wojskowym i policyjnym, bardzo dobrze sobie z nim radzą.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.