NA 101 ROCZNICĘ URODZIN PATRONA…

wpis w: Aktualności | 0

Wiersze zaczął pisać przed wojną, ale to los poety-żołnierza na zawsze utrwalił wizerunek naszego patrona. Młodzież IV LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ochoczo podjęła inicjatywę nauczycieli naszej szkoły i zrealizowała wspólnie wyjątkowe przedsięwzięcie: Powstańczy Kalendarz na rok 2022 – „Baczyński” w hołdzie Powstańcom Warszawskim. Na dwunastu stronach umieszczone zostały zdjęcia uczniów szkoły, zainspirowane oryginalnymi powstańczymi fotografiami, których miniaturki także zostały uwidocznione. To cenna lekcja historii w niekonwencjonalnej formie. Poprzez szereg działań podejmowanych przez grono pedagogiczne, poświęconych patronowi- bohaterowi młodzież uwrażliwia się na uniwersalne wartości: przyjaźń, patriotyzm, braterstwo. Wyrażanie ich poprzez kreatywne działania zaowocowało właśnie tym niecodziennym projektem. Podkreślić należy młodzieńczy zapał, który towarzyszył uczniom IV LO przy przygotowywaniu sesji i wykonywaniu fotografii. Zdjęcia do kalendarza wykonała włocławska fotografka Sylwia Kwiatkowska. Zaprojektowany i wydrukowany przez firmę Lumak Powstańczy Kalendarz 2022 powstał we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu Krukowym.
Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w sesji oraz nauczycielom, którzy angażowali się w przedsięwzięcie w różnej formie. Pomocą służył nam także emerytowany nauczyciel p. Waldemar Biliński, który użyczył nam rekwizyty z osobistej kolekcji.
Podziękowania kierujemy również do Pani Elżbiety Berus-Tomaszewskiej, wdowy po fotografie Jerzym Tomaszewskim, która wyraziła zgodę na publikację zdjęcia zrobionego przez jej męża.
Za szczególne wsparcie dziękujemy Panu Ryszardowi Kisielewskiemu właścicielowi firmy Lumak.

Sylwia Kwiatkowska https://www.facebook.com/sylwia.kwiatkowska.127
Lumak https://www.facebook.com/lumakpoligrafia

Muzeum Powstania Warszawskiego https://www.facebook.com/1944pl

Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu Krukowym.

Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego