Zmarła wieloletnia Dyrektor naszej szkoły mgr Anna Walczak

wpis w: Aktualności | 0

Z największym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła emerytowana wieloletnia nauczycielka i dyrektor naszej szkoły mgr Anna Walczak

Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia

Dyrekcja, Pracownicy i Społeczność Uczniowska
Zespołu Szkół nr 4
we Włocławku

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.