,,Baczyński’’ doceniony przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych

wpis w: Aktualności | 0

Jest nam miło poinformować iż w dniu 08 października 2021r. zostanie podpisane Porozumienie o Współpracy pomiędzy Dyrekcją Zespołu Szkół Nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego a Polskim Związkiem Instruktorów Służb Mundurowych.

Porozumienie będzie obejmować współpracę w zakresie rozwoju działań dydaktycznych, szkolenia zawodowego, organizacji Ogólnopolskich i Międzynarodowych konferencjach, szkoleń i kursów.

PZISM - instytucją mającą na celu doskonalenie umiejętności zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji, Wojska, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Biur Ochrony, itp., co w znaczący sposób wpływa na profesjonalizm oraz fachowość wykonywanych przez nich obowiązków i tym samym poprawę bezpieczeństwa publicznego
Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.