LIST OTWARTY Samorządu Szkolnego i Parlamentu Uczniowskiego

wpis w: Aktualności | 0

Przedstawiciele Samorządu Szkolnego i Parlamentu Uczniowskiego IV LO zwracają się do młodzieży naszej szkoły z APELEM – LISTEM OTWARTYM.

W ubiegłym roku szkolnym przewodniczący Rady Uczniowskiej skierował do społeczności szkolnej list otwarty zatytułowany „Patron to nie nalepka”. W roku stulecia urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to zobowiązanie ma szczególny wymiar i wciąż pozostaje aktualne. Pragniemy zwrócić uwagę na znaczenie wartości i zasad, których przestrzeganie gwarantuje budowanie właściwych relacji międzyludzkich. Szkoła to wspólnota młodych ludzi, którzy kontynuują edukację, kształtują swoją osobowość, zdobywają wiedzę i doświadczenie, uczą się postaw społecznych, współdziałają ze sobą, osiągają wyznaczone przez siebie cele.

Pragniemy, by IV LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – poety i powstańca, było wolne od wszelkich przejawów agresji, hejtu, wykluczenia, by przykład patrona – rówieśnika, budził w nas uczniach refleksję, by nikomu nie działa się krzywda. Aby dobre słowo i życzliwość były wśród nas powszechną normą. Niech nasza wspaniała szkoła pozostaje przestrzenią, w której nie miejsca na pomówienia, plotki i antagonizmy. Twórzmy szkołę nowoczesną, wzajemnego szacunku. Ważna jest nasza postawa, aktywne zaangażowanie, a jeśli zajdzie potrzeba zdecydowana reakcja na wszelkie nieprawidłowości i odstępstwa. Przeciwstawiajmy się kłamstwu, fałszywym opiniom i propagujmy ideę braterstwa i wartości, w które wierzył patron. Od nas zależy i będzie zależało, by „Baczyński” zawsze brzmiał dumnie.

Samorząd Uczniowski

Parlament Uczniowski