Wyobrażamy sobie…!

Jeżeli wszyscy zagłosujemy na Projekt nr 8 Przyjazne Południe Przyszłości – Włocławski Budżet Obywatelski 2022, to na murach naszego liceum, w ramach inwestycji, zostanie namalowany mural z wizerunkiem naszego patrona K.K. Baczyńskiego!
W Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zjednoczmy się i zachęcajmy do głosowania rodzinę,  znajomych, „ przyjaciół Królika” i niech nasze piękne wyobrażenie stanie się rzeczywistością !

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.