1 B – KLASA HUMANISTYCZNO-KULTUROWA  

wpis w: Rekrutacja | 0 • j. polski
 • matematyka
 • historia
 • j. angielski

 • j. polski
 • historia
 • j. angielski

 • j. angielski
 • j. niemiecki / j. francuski

 • warsztaty teatralne/filmowe

 • edukacja teatralna
 • edukacja filmowa

 • prawo
 • psychologia
 • socjologia
 • pedagogika
 • politologia
 • polityka społeczna
 • filologia polska
 • filologia angielska
 • dziennikarstwo, public relations
 • teatrologia, komunikacja społeczna
 • historia sztuki i ochrona dóbr kultury
 • kulturoznawstwo
 • filozofia i wiele innych.

 • prawnik
 • historyk
 • dziennikarz
 • krytyk teatralny/filmowy
 • filozof
 • politolog
 • psycholog
 • pedagog i wiele innych