KONSULTACJE

wpis w: Aktualności | 0

Konsultacje dla klas maturalnych odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.

Harmonogram konsultacji dla klas I i II.

Konsultacje trwają 3 godziny 9.00-12.00

01.06. – przedmioty humanistyczne ( j.polski , historia, wos )

02.06. – języki obce ( j.angielski, j.niemiecki, j.hiszpański, j. francuski, j. rosyjski )

03.06. – przedmioty przyrodniczo – matematyczne ( matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia )

04.06. – pozostałe przedmioty – ( wf, edb, informatyka, przedsiębiorczość, religia, muzyka, wiedza o policji, samoobrona, doradca zawodowy)

Codziennie uczniowie mogą tez skonsultować się z pedagogiem szkolnym.

Zapraszamy również do biblioteki szkolnej, która będzie otwarta codziennie w godz. 9.00 – 12.00