Stypendium szkolne

wpis w: Aktualności | 0

Wydział Edukacji informuje, że nadal przyjmuje faktury i rachunki potwierdzające wydatki na cele edukacyjne dla uczniów, którzy mają przyznane socjalne stypendium szkolne.

Faktury w kopercie zaadresowanej na Wydział Edukacji z dopiskiem stypendia szkolne, proszę wrzucać do urny podawczej w holu Urzędu Miasta na Zielonym Rynku, lub wysłać pocztą.

O terminie pierwszej wypłaty stypendium szkolnego na konta dla osób, które rozliczyły się w terminie wkrótce poinformujemy.

Wnioskodawcy którzy we wnioskach mają zaznaczoną wypłatę w kasie UM proszeni są o podawanie numerów konta.

Barbara Nitecka

inspektor Wydziału Edukacji

Urząd Miasta Włocławek

  1. Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

tel. 54/414-44-98

e-mail: bnitecka@um.wloclawek.pl

Agnieszka Jabłońska

inspektor Wydziału Edukacji

Urząd Miasta Włocławek

  1. Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

tel. 54/414-42-65

e-mail: ajablonska@um.wloclawek.pl

Podąrzaj Agnieszka Safandowska:

Ostatnie wpisy