1 D – KLASA MUNDUROWA o profilu wojskowym

wpis w: Rekrutacja | 0


Uczniowie klasy mundurowej o profilu wojskowym w dni mundurowe (2 dni w tygodniu), podczas uroczystości szkolnych o charakterze państwowym czy spotkań z przedstawicielami Wojska Polskiego przychodzą do szkoły w mundurach.
Każdy uczeń klasy mundurowej zobowiązany jest do wyposażenia się na własny koszt w sorty mundurowe zgodne z regulaminem i wytycznymi szkoły (koszt pełnego umundurowania wynosi ok. 400 zł).


[mundur polowy, mundur ćwiczebny, strój sportowy, buty, pas]


 • j.polski
 • matematyka
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • j. angielski

 • j. angielski
 • j. niemiecki / j. francuski / j. rosyjski

Nauka drugiego języka odbywa się w grupach międzyoddziałowych.


 • strzelectwo sportowe
 • sztuki walki
 • zajęcia na basenie

 • edukacja prawna
 • systemy polityczne

 • wszystkie uczelnie wojskowe
 • szkoły służby pożarniczej  
 • prawo
 • prawo administracyjne
 • bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo narodowe
 • zarządzanie i administracja
 • pedagogika z resocjalizacją
 • kryminalistyka
 • socjologia i wiele innych cywilnych studiów  na pokrewnych kierunkach…

 • zawodowy żołnierz
 • strażak
 • celnik
 • strażnik miejski
 • pedagog
 • prawnik
 • pracownik służby  więziennej.