NAUCZANIE ZDALNE – Zakres materiału (na 2 tygodnie) – od 25.03.2020 do 31.03.2020 oraz od 01.04.2020 do 08.04.2020

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.