XXV  Wojewódzki Konkurs Poezji K. K. Baczyńskiego został przesunięty

wpis w: Aktualności | 0

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju XXV  Wojewódzki Konkurs Poezji K. K. Baczyńskiego został przesunięty
na inny termin, o czym poinformujemy w stosownym czasie. Ogłosimy  również nowy termin składania zgłoszeń.
Organizatorzy konkursu.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.