Profilaktyka – List otwarty Dyrektora Szkoły

wpis w: Aktualności | 0

Drodzy Rodzice,

Dyrektor Zespołu Szkół nr  4 we Włocławku, działając na podstawie: rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej, informacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, przekazuje Państwu niezbędne informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

W dniu dzisiejszym pielęgniarka szkolna rozpoczęła z uczniami pogadanki na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz profilaktyki przeciwwirusowej. Na godzinach wychowawczych również ten temat będzie podejmowany.

W naszej placówce wzmożono kontrolę w zakresie dostępności środków higieny osobistej, utrzymywania w czystości urządzeń sanitarno-higienicznych oraz wywieszono w toaletach i salach lekcyjnych instrukcje dotyczące mycia rąk. Na korytarzach szkolnych rozwieszone zostały również plakaty informujące, jak zapobiegać zakażeniu i jak postępować w przypadku wystąpienia objawów.

Zwracamy się z prośbą do Państwa o nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

Jednocześnie informujemy, że jeśli dzieci nie miały kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw, natomiast jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego (unikać transportu publicznego).

Zachęcamy także do sprawdzania na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia (w razie wątpliwości kontakt całodobowy tel. 800 190 590)

Dyrektor Szkoły

/-/ Kazimierz Mendala

Film: Jak myć ręce?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 5 maja w Światowy Dzień Higieny Rąk co roku organizuje ogólnoświatową kampanię pod hasłem Myj ręce – chroń życie: „SAVE LIVES: Clean Your Hands”. Z kolei UNICEF w 2008 roku ustanowił 15 października Światowym Dniem Mycia Rąk. Celem obchodów Dnia jest podniesienie świadomości ludzi, na temat wpływu prawidłowego mycie rąk na zdrowie.

Dlaczego trzeba myć ręce?
Mycie rąk to prosty i skuteczny sposób by zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń, niestety często jest bagatelizowany. A przede wszystkim mycie rąk pozwala usunąć z powierzchni rąk m.in. bakterie, wirusy czy grzyby odpowiadające za cały szereg groźnych chorób, jak choćby salmonellę czy grypę. Do „chorób brudnych rąk” zalicza się także biegunki, zatrucia pokarmowe i wirusowe zapalenie wątroby typu A.
Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.