„Baczyński” w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

wpis w: Aktualności | 0

Uczniowie „Baczyńskiego” z klasy mundurowej o profilu policyjnym 26 lutego 2020 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie uczestniczyli eliminacjach „XII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych”.

W eliminacjach w CSP w Legionowie brało udział 19 szkół ponadpodstawowych. Podobne eliminacje dla drugiej części kraju odbyły się w Pile. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Szkoła Policji w Pile.

Turniej Klas Policyjnych to wyjątkowe wydarzenie o charakterze edukacyjnym, które może się poszczycić już dwunastoletnią  tradycją. Inicjatorem i organizatorem Turnieju jest Szkoła Policji w Pile, która za cel konkursu postawiła integrację szkół prowadzących klasy o profilu policyjnym, podniesienie świadomości przyszłych absolwentów na temat służby w administracji publicznej, a także otwarcie Policji na środowisko młodzieży szkół ponadpodstawowych z całego kraju.

Zgodnie z regulaminem, w turnieju może wziąć udział maksymalnie 25 drużyn, w tym reprezentacje ze szkół, które w poprzednim roku zajęły trzy pierwsze miejsca. Z uwagi na dużą liczbę placówek oświatowych zainteresowanych uczestnictwem w tym wydarzeniu, młodzież musi przystąpić do kolejnych etapów rywalizacji. Pierwszy z nich – test wiedzy, został przeprowadzony m. in. w naszym Centrum. Eliminacje pozwolą wyłonić 22 najlepsze drużyny, które w dniach 6–7 kwietnia 2020 r. wezmą udział w finałowych konkurencjach w Szkole Policji w Pile.

Uczniowie z klas policyjnych, którzy w tym roku postanowili sprawdzić swoją wiedzę w pierwszym etapie turniejowych zmagań, wykazali się godnym podziwu zaangażowaniem i determinacją. Jesteśmy przekonani, że przyświecające im ambitne cele przyczynią się do uzyskania znakomitych wyników i dalszych sukcesów. Wszystkim uczestnikom życzymy jak najlepszych osiągnięć, a przyszłym laureatom Turnieju już dziś serdecznie gratulujemy zasłużonego zwycięstwa.

Zródło: http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/4455,Mlodziez-z-klas-policyjnych-przystapila-do-rywalizacji.html

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.