Akademickie Inicjatywy i warsztaty dla maturzystów

wpis w: Aktualności | 0

20 lutego odbyło się Akademickie Spotkanie  z młodzieżą maturalną, w ramach którego przedstawiciele Akademickich Inicjatyw i uczelni wyższych prezentowali sylwetki różnych uczelni zachęcając młodzież do rekrutacji. Prelegenci omawiali  warunki niezbędne w procesie rekrutacji, jakie każdy przyszły absolwent szkoły ponadpodstawowej musi spełnić, aby móc studiować wybrany kierunek na wymarzonej uczelni. Maturzyści otrzymali także szczegółowe informacje dotyczące m.in. możliwości odbycia praktyk studenckich czy własnego rozwoju. 

Natomiast 25 lutego maturzyści oraz klasa 2 a  odbyła zorganizowane przez doradcę zawodowego warsztaty z przedstawicielem Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Tematem wiodącym było przygotowanie CV oraz rozmowa kwalifikacyjna. Prowadząca bardzo szczegółowo omówiła elementy zawarte w CV, najczęściej popełniane błędy w dokumentach aplikacyjnych oraz zasady rozmów kwalifikacyjnych. Młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach, a wskazówki jakie otrzymała wykorzysta w przyszłości.

 

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.