,,Baczyński’’ wyróżniony przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych

wpis w: Aktualności | 0

Jest nam miło poinformować iż w najbliższym czasie pomiędzy Dyrekcją Zespołu Szkół Nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego a Polskim Związkiem Instruktorów Służb Mundurowych zostanie podpisane Porozumienie o Współpracy.

Porozumienie będzie obejmować współpracę w zakresie rozwoju działań dydaktycznych, szkolenia zawodowego, organizacji Ogólnopolskich i Międzynarodowych konferencjach, szkoleń i kursów.

Myśl o sformalizowanej współpracy wyrosła po współorganizacji z PZISM, Ogólnopolskiego Stażu Szkoleniowego z Samoobrony i Technik Interwencyjnych. Zarząd PZISM doceniając duże zaangażowanie Dyrekcji, uczniów oraz instruktorów naszej szkoły zaoferował współpracę i wsparcie celem podniesienia umiejętności słuchaczy z klas mundurowych.

W uznaniu zaangażowania uczniów Baczyńskiego w „Staż” zostali zakwalifikowani do udziału w Ogólnopolskich Szkoleniach dla Służb Mundurowych w Cieszynie i w Przygodzicach, które odbędą się w dniach  14 – 15 marca oraz 16 – 17 maja 2020 r. oraz wezmą udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej o Bezpieczeństwie organizowanej przez Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku (dawne PWSZ).  

PZISM - instytucją mającą na celu doskonalenie umiejętności zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji, Wojska, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Biur Ochrony, itp., co w znaczący sposób wpływa na profesjonalizm oraz fachowość wykonywanych przez nich obowiązków i tym samym poprawę bezpieczeństwa publicznego

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.