IV LO na Debacie Oksfordzkiej

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 20 lutego odbyła się IV Włocławska Debata Oksfordzka „Wspólna przeszłość kluczem do przyszłości”  Wielkie Polskie Rocznice Narodowe. W debacie uczestniczyło 65 uczniów reprezentujących następujące placówki oświatowe z naszego miasta: IV LO, LMK, ZSS, ZSE, ZSEl, ZSK Długosz, ZSA. Uczeń naszej szkoły Mikołaj Olszewski zajął III miejsce prezentując dużą wiedzę historyczną i niezwykłe umiejętności oratorskie.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.