RAINBOW – Akademia Animatorów we Włocławku

Praca animatora to spełnienie marzeń!
Daje pieniądze, radość, ładuje pozytywną energią,
pozwala poznawać fantastycznych ludzi i najpiękniejsze miejsca na świecie!
Nasz kurs pozwala Ci zdobyć wiedzę
i umiejętności niezbędne w pracy animatora.
Nasze grupy szkoleniowe są niewielkie,
więc liczba miejsc na kursie jest ograniczona!

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.