Zaproszenie na Wieczór Kolęd 2019

wpis w: Aktualności | 0

19 grudnia 2019 r.
o godz. 17.00
w
 ZESPOLE SZKÓŁ NR 4
we Włocławku
im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
przy ul. Kaliskiej 108
odbędzie się Wieczór Kolęd

Z A P R A S Z A M Y

Dyrekcja,
Pracownicy Szkoły
i Społeczność Uczniowska
„Baczyńskiego”

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.