Przygoda z teatrem uczniów kl. If.

wpis w: Aktualności, Teatr | 0

Sztuka odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Wpływa na rozwój osobowości uczniów, szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej, wyzwala ich aktywność, uwrażliwia na potrzeby otaczającego świata.

Do jej odbioru przygotowują warsztaty teatralne.

W takich zajęciach będzie   uczestniczyła młodzież  kl. If.

Poprowadzi je pani Katarzyna Michalska -instruktor teatralny z Teatru Impresaryjnego we Włocławku.

Celem spotkań będzie zdobycie umiejętności posługiwania się głosem.

Warsztaty poprzedziła wizyta w Teatrze Impresaryjnym.

 

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.