Otrzęsiny klas pierwszych 2019

wpis w: Aktualności | 0

17 października 2019 r. odbyły się otrzęsiny klas pierwszych rocznika naboru 2019/2020. W Baczyńskim to aż 12 klas pierwszych, których profile to, oprócz „klasycznych” takich jak biol-chem, pol-biol, human, również jedyne w mieście: klasy turystyczne pod patronatem Rainbow, klasa wojskowa we współpracy z WKU we Włocławku oraz klasy policyjne we współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku. Otrzęsiny zorganizowane zostały przez Samorząd Uczniowski „Baczyńskiego” wraz z opiekunem samorządu. Na otrzęsiny przybyli specjalni Goście: Reprezentant Biura Turystycznego Rainbow, Komendant WKU we Włocławku ppłk. Grzegorz Tucholski, mjr. Stanisław Dykowski, instruktor samoobrony mł. insp. Krzysztof Urbański. Podczas otrzęsin każda z klas prezentowała 5 minutowy program przedstawiający klasę, który był oceniany przez Jury w składzie: Dyrektor Szkoły Kazimierz Mendala, Opiekun Parlamentu uczniowskiego Jolanta Andrzejewska, Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Decyzja Jury wyróżnienia za przedstawiony program otrzymały: klasa 1cg ex aequo z klasą 1dg. Na koniec zapanowała atmosfera fety – wszyscy razem zatańczyli układ do piosenki Bomba a zabawę animowały klasy turystyczne.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.