Akcja Znicz

wpis w: Aktualności | 0

Od 16 do 21 października będziemy zbierać znicze, które później złożymy na grobach żołnierzy Armii Krajowej. Prosimy o chociaż 2 znicze od klasy lub indywidualnie, znicze przynosimy do sali 303,osoby które chciałyby zaangażować się w akcje mogą zapisywać się do 20 października u p.Rafała Paska lub u osób z zarządu wolontariatu.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.