Ślubowanie klas pierwszych liceum oraz nowego SU

wpis w: Aktualności | 0

10 października 2019 uczniowie 12 klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie w obecności Pani Dyrektor Anny Hazy, Wychowawców, grona Pedagogicznego oraz społeczności Uczniowskiej IV LO. W tym dniu podziękowano uczynią pracującym w z Samorządzie Uczniowskim w roku szkolnym 2018/2019.Następnie zaprezentowano nowy skład Samorządu Uczniowskiego a uczniowie, który złożyli przysięgę. Przewodniczącą SU w został Ewelina Rosińska a funkcie opiekuna SU powierzono Panu Piotrowi Śmigielskiemu.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.