Wolontariat

wpis w: Aktualności | 0

Osoby chętne do bezinteresownej działalności w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu zapraszamy na spotkanie organizacyjne w piątek na godzinę 11.30 do sali 303. Opiekunem koła będzie pan Rafał Pasek.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.