Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

wpis w: Aktualności | 0

Poniżej zamieszczamy wykaz podręczników. Wykaz ten jest także dostępny w zakładce dokumenty


Wykaz podręczników do klasy I Liceum – po szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Wykaz podręczników do klasy I Liceum – po gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020

Wykaz podręczników do klasy 2 LO w roku szkolnym 2019/2020

Wykaz podręczników do klasy 3 LO w roku szkolnym 2019/2020


Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.